Parlament de Catalunya

Parlament de Catalunya

Enquestes publicades

Taula escons segons el mitjà de comunicació o institut que ha realitzat l'enquesta

Evolució de les enquestes segons dates*
(*) Si hi ha varies enquestes en el mateix mes, és fa la mitja.