Parlament de Catalunya

Parlament de Catalunya

Presentació

Per mitjà d'un barem basat en un anàlisi de les diferents enquestes ponderades segons un càlcul elaborat a partir de les dades estadístiques i també per un criteri estimatiu basat segons l’anàlisi polític a partit de les informacions dels mitjans de comunicació i dels fets rellevants a la política catalana, es fa una projecció dels escons per al Parlament de Catalunya 2010.

També s’obre la possibilitat pels lectors, prèviament registrats, poder escriure comentaris a on poden fer les seves prediccions. Demanem que ho faci amb criteris objectius i no pas portat per les simpaties o afinitats partidistes. Tots els vots forassenyats seran esborrats. Aquests vots tindran poc pes respecte a les enquestes publicades als mitjans i el CEO.

Cada dimecres es publicarà la projecció resultant de totes les informacions recollides fins el dilluns a les 12 de la nit.

Demanem la col·laboració de tothom , en el sentit que sigui possible fer unes projeccions les més acurades possibles

L’equip de Projecció Parlament 2010